Foutje? Blanco erover!

© De Standaard Online

© De Standaard Online

De terughoudendheid van traditionele media in Vlaanderen (zoals bvb. kranten en hun nieuwswebsites) ten opzichte van inspraak door hun gebruikers kende tot voor kort heel weinig uitzonderingen. Een klein onderzoek aan de Universiteit Gent (o.l.v. Pieter Ugille van het CJS) waaraan ik vorig jaar meewerkte dat naging hoeveel inspraak eindgebruikers kregen op de websites van Vlaamse online kranten en blogs dat anno 2008 bevestigde dat de terughoudendheid nog steeds zo was. Er blijft een bepaalde terughoudendheid om gebruikers toe te laten tot het selecte clubje dat zorgt voor de content creatie, publicatie enz.
Recent lijkt het tij echter te keren…

Eén van de belangrijkste argumenten pro meer inspraak van burgerjournalisten is de rechtvaardiging dat het volledige lezerspubliek samen veel meer weet dan die ene journalist die over een bepaald onderwerp een artikel schrijft of reportage maakt. Geen enkele journalist kan expert zijn in alles waarover hij schrijft. Journalisten worden geconfronteerd met deadlines die hun vaak niet toelaten om een bepaald thema helemaal uit te pluizen of zich over het onderwerp in te lezen of goed te laten informeren (cf. experts). Gevolg is uiteraard dat er vaak verkeerde of onvolledige informatie in berichtgeving sluipt.

Er wordt naar ons geluisterd!

O.a. de Amerikaanse auteur (en hevig voorstander van burgerjournalistieke projecten) Dan Gillmor gebruikt vaak de boutade “My readers know more than I do”. Tot voor kort werd dit argument grotendeels genegeerd door de grote nieuwssites in Vlaanderen maar met het steeds toenemende gebruik van weblogs als extra troef naast hun traditionele nieuwsverslaggeving begint hierin verandering te komen. Als voorbeeld gebruik ik hier de TV-blog van De Standaard Online. Op alle blogs van De Standaard worden reacties van gebruikers toegestaan. Dat op zich is al één ding, dat deze reacties dan nog eens worden gelezen door de auteur of een redacteur is nog veel belangrijker. Niet alleen om een dergelijk systeem te laten draaien (zonder controle zou dit vrij snel kunnen ontaarden in een vrije tribune voor allerlei ongepaste reacties) maar vooral voor het rekening houden mét deze reacties: er wordt naar ons geluisterd!

Wat meteen opvalt als je de TV-blog van De Standaard leest is het doorstrepen van bepaalde woorden. Wie beter kijkt ziet dat het correcties zijn van (!) fouten in het gepubliceerde artikel. Zo ook bij de post over het programma The tropic of Capricorn: de auteur Kristof Hoefkens (redacteur cultuur & media) vertaalde verkeerdelijk capricorn als kreeftskeerkring. Een oplettende lezer wees hem in de comments op deze fout en vrij snel werd de fout rechtgezet maar liet Hoefkens de foutieve term doorstreept achter. Dat laatste kan gezien worden als een errata van een blogpost en is in mijn ogen een zeer goede journalistieke houding.

Big news!?

Om af te sluiten zou ik graag nog de context en impact schetsen. Eerst en vooral is en blijft de TV-blog een blog! Dit wil zeggen dat De Standaard hier nog steeds een duidelijk onderscheid maakt met de gewone artikels die ook in de gedrukte versie verschijnen (daar blijft het nog steeds niet toegestaan om een commentaar te plaatsen). Daartegenover staat wel dat dit soort evoluties altijd vrij traag doorsijpelen dus mag men ook niet verwachten dat dit in één keer ook wordt doorgevoerd naar álle artikels die De Standaard op zijn site plaatst: hiervoor is een overgang nodig waarbij o.a. de gebruiker zijn gewoontes aanpast, de redactie hun gebruiken aanpast om ook retroactief te werk te gaan (ik negeer omwille van het vermijden van onnodige complexiteit de noodzaak om ook aan heel wat moderatie te doen). Daarenboven wordt er naast de voorpagina van de website ook in de papieren editie gebruik gemaakt van de teksten van de TV-blog: het gaat hier dus niet zomaar om een klein onbelangrijk tweederangsmedium.

Vervolgens is de gemaakte fout – een kleine vertalingfout zonder grote repercussies – niet echt wereldschokkend. Deze eenvoudige fout moet echter als voorbeeld worden gezien van hopelijk nog veel meer artikels waarbij lezers bepaalde toevoegingen of correcties kunnen plaatsen op fouten die wél belangrijk zijn.

Advertisement

Leave a comment

Filed under journalism, web2.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s