R.I.P. Steve Jobs of Citizen Journalism?

CC Thomas Hawk

CC Thomas Hawk

Groot aangekondigd in verschillende media: burgerjournalisten hebben hun eigen doodvonnis getekend. Het incident dat al deze reacties opriep was een – ondertussen offline gehaald – bericht op de website iReport waarin stond dat Steve Jobs (CEO van Apple Inc.) een hartstilstand had gekregen.

Het vreemde aan deze hele discussie is dat men er blijkbaar van uit gaat dat professionele journalisten geen fouten maken. Wanneer men bij een burgerjournalistiek project één kapitale fout maakt worden alle andere burgerjournalisten ook afgeschreven. Als men kijkt naar de vele fouten en vergissingen die professionele journalisten maakten en nog zullen maken kan je moeilijk stellen dat zij wél een zuiver geweten hebben.

Waarom zo’n heisa?

Ik denk dat velen zich aanvankelijk afvragen waarom nu juist dit bericht zoveel heisa opleverde. Er zijn elke dag wel duizenden nieuwsberichten van zowel professionele als burgerjournalisten die foutief de wereld worden ingestuurd (recent vooral via het internet uiteraard). Dit bericht had één van die vele andere berichten kunnen worden maar… wil het nu juist lukken dat rond de gezondheid van Steve Jobs al enige tijd een hele polemiek gaande was dat vooral voor het aandeel van Apple heel erg belangrijk was. Heel wat journalisten speculeerden al enige tijd over de slechte gezondheid (en zelfs ook de dood) van Steve Jobs en dan vooral over de impact hiervan op de waarde van het bedrijf Apple in het zogenaamde post-Jobs tijdperk.

Er bestond dus het gevaar dat het aandeel volledig zou kelderen en heel veel schade zou toebrengen aan Apple en zijn aandeelhouders. Hierdoor reageerden de meeste zeer fel gezien de grote omvang van de mogelijke gevolgen.

Wat is iReport?

iReport is een burgerjournalistieke website van mediagigant CNN. In het rijtje burgerjournalistieke projecten is het echter een vrij grote uitzondering wat betreft de mate van inspraak door gebruikers.

iReport.com is a user-generated site. That means the stories submitted by users are not edited, fact-checked or screened before they post. Only the stories marked «On CNN» have been vetted by CNN for use in CNN’s global news coverage.

bron: iReport

Met als ondertitel “Unedited. Unfiltered. News.” geven ze al direct aan dat er eigenlijk geen sprake is van moderatie of censuur. Vrij uniek maar eveneens vrij gevaarlijk zo blijkt want na het invullen van een eenvoudig formulier kan zomaar iedereen een bericht op de voorpagina van de website plaatsen.

Who’s to blame?

In mijn ogen zit Dominique Deckmyn (manager van De Standaard Online en auteur van hun e-column) in zijn column (in tegenstelling tot een gros andere reacties) wel op het juiste spoor. Hoewel hij volgens mij voor een stuk ook de de bal misslaat wanneer hij zegt dat hier vooral de burgerjournalistiek en CNN in de klappen delen. Dan vergeet hij namelijk dat eigenlijk pas de bal aan het rollen ging (zoals hij zelf bovenaan zijn artikel aanhaalt) wanneer Silicon Alley Insider het bericht zomaar overnam (en dan later weliswaar ontkrachtte na contact met Apple). Wie maakte er dan de grootste fout?

Één voor allen, allen voor één

Het idee dat omwille van één zondaar alle burgerjournalisten slecht zijn is uiteraard zeer kleingeestig. Moesten we dit principe op andere domeinen toepassen ontaarden we in een cynisme waar de maatschappij geen duimbreed meer mee vooruit komt.

While most citizen journalists take their responsibility seriously as reporters of actual news, it’s apparent that with iReport, just as with any web site on the internet today, there is going to be someone who decides to have a little sick “fun” with it.

bron: Sarah Perez

Ik denk dat Sarah Perez hier heel goed wijst op de uitdagingen voor de journalistiek de komende decennia: er komt hoe dan ook meer invloed van burgers, dat staat zo goed als vast. Daarbij moeten we er ook van uitgaan dat er misbruiken zullen volgen. Het probleem ligt dan bij die andere gebruikers die ervan uitgaan dat hun collega’s medebrugers enkel De Waarheid schrijven. Een volstrekte accuraatheid is vaak niet meer houdbaar op internet. Door de hoge tijdsdruk (wie heeft de zogezegde «primeur») is het vaak niet meer mogelijk of houdbaar van enkel volledig betrouwbare informatie te publiceren.

Men opteert tegenwoordig veel meer voor de term transparantie. Wanneer iemand een artikel schrijft kan hij of zij een deel van zijn onderzoek vrijgeven om anderen op weg te zetten een bepaald thema zelf te gaan onderzoeken of een nieuwsfeit te bevestigen. Als (zoals er hier van wordt uitgegaan) enkele concurrerende bedrijven valse berichten proberen te verspreiden zal ook vrij snel duidelijk worden dat dit foutieve informatie is.

Gezond verstand

Als er duidelijk staat vermeld dat dit nieuws zonder aanpassingen of filters wordt toegelaten, waarom is het zelfs dan gevaarlijk? Omdat er blijkbaar ook mensen zijn die zomaar alles voor waar aannemen; ik blijf me verbazen dat heel wat andere media zomaar de eerste de beste geloven wanneer iemand zegt iets te weten over de gezondheidstoestand van een bekende bedrijfsleider.

Het grote probleem ontstond namelijk wanneer andere media dit bericht begonnen over te nemen, andere media die wél werken met professionele journalisten. Moesten zij dan ook niet beter weten? Ook in een artikel van de Wallstreet Journal klaagt men op ironische wijze het ontbreken van een nodige portie gezond verstand aan.

Sounds like the sort of credible reporting that should shake the market, right? Sure, the post had an added patina of truth because of the site’s affiliation with CNN. But really, that may not even matter.

bron: Ben Worthen, The Wallstreet Journal

Advertisement

Leave a comment

Filed under citizen journalism, ethics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s