Discussieer mee! (met de VRT)

© Terzake

© Terzake

De goed oplettende Terzake-kijker heeft het misschien al opgemerkt maar sinds kort heeft men achteraan de laatste aflevering van iedere week een tribune voor… ons!
Voor elke aflevering wordt er op de website van Terzake een poll geplaatst die via een Ja/Nee-antwoord en een korte motivatie peilt naar de mening van de kijkers. Per week worden dan achterin Terzake de interessantste meningen voorgelezen met naamsvermelding.

Als u vindt dat het wat simpel is om op deze vraag kortweg met ja of neen te antwoorden, dan lezen wij graag uw motivatie, commentaar, of redenering. Aan het eind van de week brengt Terzake een selectie uit de meest relevante antwoorden.

bron: Terzake

Ik denk dat dit één van de eerste vormen van participatieve journalistiek is die op de tv-zenders van de VRT te zien zijn. Dit kunnen we uiteraard kaderen in de hele omschakeling die de VRT doormaakte (cf. deredactie.be) waarin men een veel hogere graad van interactie nastreeft.
Ik weet niet of dit echt een goed voorbeeld is van participatieve journalistiek aangezien de boodschappen vrij kort zijn en er wordt aangestuurd op straffe oneliners in plaats van een mooi opgebouwde argumentatie. Dat laatste is natuurlijk eigen aan het medium anno 2008 waarbij alles kort, hapklaar en flitsend moet zijn.

Het is alleszins wel goed dat de nieuwsdienst van de VRT (ik veronderstel dat vooral Louis Van Dievel, verantwoordelijke voor het interactief webgebeuren VRT Nieuws Online hierachter zit) pogingen onderneemt om de kijker meer te betrekken bij de duiding die ze bieden. Het kan ervoor zorgen dat mensen meer gaan nadenken over nieuwsfeiten en de impact ervan op hun leven. Als dit hiermee lukt is het voor mij alvast een geslaagd project.

Advertisement

Leave a comment

Filed under journalism, participatory journalism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s